kuiper-groep-header-1

Vervangen riolering

Sliedrecht, Centrum

 

Locatie
Het uit te voeren werk "Vervangen riolering Wetenschapperbuurt" is gelegen in Sliedrecht in de zogenaamde
Wetenschapperbuurt en is gelegen ter plaatse van (een gedeelte van) de volgende straten:
⟩ Paulus Potterstraat;
- Simon Stevinstraat;
- Christiaan Huygenstraat;
- Antonie van Leeuwenhoekstraat;
- Professor van Het Hoffstraat;
- Professor Lorentzlaan;
- Professor Kamerlingh Onneslaan;
- met aansluitingen op de Thorbeckelaan, Rembrandtlaan en het Burgemeester Winklerplein.

Algemene beschrijving
Het werk betreft het vervangen van riolering inclusief herinrichting en bestaat in hoofdzaak uit:
a. tijdelijke wegafsluitingen;
b. verkeersmaatregelen;
c. opruimwerkzaamheden verhardingen;
d. opruimwerkzaamheden groen;
e. opruimwerkzaamheden riolering;
f. aanbrengen van tijdelijke voorzieningen;
g. het uitvoeren van grondwerken;
h. het aanbrengen van riolering;
i. het aanbrengen van lichtgewicht ophoogmateriaal;
j. het aanbrengen van elementverhardingen en opsluitingen;
k. het aanbrengen van afwateringselementen;
l. aanbrengen van inrichting en straatmeubilair;
m. het verrichten van bijkomende werkzaamheden.