kuin_HEADERS-WEB

Vacatures

De Kuiper Groep is een dynamisch bedrijf. Door de verscheidenheid aan projecten wisselt ook de vraag naar gespecialiseerd personeel. Momenteel zijn wij op zoek naar:

Grondwerker algemeen GWW.

Als grondwerker GWW ben je werkzaam met de aanleg en het onderhoud van infrastructurele werken, waterbouwkundige- en oeverwerken, kleinschalige funderingswerken, etc.

lees meer

Uitvoerder/Projectleider (Cultuur&Groen)

Als uitvoerder / projectleider bent u verantwoordelijk voor de realisatie van één of meerdere projecten binnen de gestelde doelstellingen op het gebied van (beeld) kwaliteit, planning, veiligheid en rendement. 

lees meer

Algemeen medewerker Groen

Als medewerker Groen GWW ben je werkzaam met het onderhoud van: wegbermen watergangen, struweel, bosschages, oeverwerken, agrarisch loonwerk etc.

lees meer

Algemeen medewerker Heiwerken

Als medewerker Heiwerken ben je werkzaam samen met een machinist met het heien c.q. trillen van houten heipalen met beton oplanger. De werkzaamheden worden hoofzakelijk uitgevoerd in Nederland ten behoeve van glastuinbouw.

lees meer

Calculator / Werkvoorbereider

Als calculator civiele bouwwerken (bestaande uit poldergemalen en waterbouwkundige constructies etc.) ben je verantwoordelijk voor het gehele calculatieproces. 

lees meer