kuiper-HEADERS-HOME

Tiel en omgeving

Onderhoudsbaggerwerk 2013 - 2014, baggergebieden 10.1 en 21.1

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
Directievoering: Waterschap Rivierenland


Waterschap Rivierenland heeft De Kuiper Noordeloos B.V. opdracht gegeven om in het jaar 2013-2014 het project ‘Onderhoudsbaggerwerk 2013 - 2014, baggergebieden 10.1 en 21.1’ uit te voeren.

Oplevering: begin 2014 Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
Onderhoudsbaggerwerk in watergangen en in hoofdzaak:

⟩ het treffen van voorbereidende werkzaamheden;
⟩ het baggeren van lijnvormige watergangen en deponeren van de specie op de oevers: ca. 56 km (met daarin ca. 53.000 m3 baggerspecie)
⟩ het ontgraven en transporteren van de specie naar depots / verwerkingslocaties per as: ca. 57.000 m3
⟩ het leveren en aanbrengen / herstellen van 1.760 m1 beschoeiing;
⟩ het reinigen van duikers ca. 3.750 m1;
⟩ het reinigen onder ca. 200 stuks bruggen en overkluizingen;
⟩ en het verrichten van bijkomende werkzaamheden

  Middenweg 7
4225 SK Noordeloos
info@dekuipergroep.nl

0183 820 920

BEL MIJ TERUG
terug naar overzicht referenties