kuiper-HEADERS-HOME

Sliedrecht

Baggerwerkzaamheden omgeving Sliedrecht

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland
Directievoering: Ingenieursbureau 'Oranjewoud' B.V.


Waterschap Rivierenland heeft De Kuiper Noordeloos B.V. opdracht gegeven om in het jaar 2012-2013 het project ‘onderhoudsbaggerwerk baggergebied 57.1 in de in de omgeving van Sliedrecht ’ uit te voeren.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. het mechanisch ontgraven en verspreiden van baggerspecie;
b. het mechanisch ontgraven en afvoeren van niet verspreidbare baggerspecie;
c. het aanleggen, inrichten en beheren van weilanddepots;
d. het hydraulisch baggeren van baggerspecief: 69.000 m³,
e. het transporteren via een persleiding van de baggerspecie naar weilanddepots,
f. het vervoeren van niet verspreidbare baggerspecie naar een verwerkingsinrichting;
g. het reinigen van duikers en onder bruggen;
h. het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

uitvoeringsperiode: september 2012 t/m maart 2013

  Middenweg 7
4225 SK Noordeloos
info@dekuipergroep.nl

0183 820 920

BEL MIJ TERUG
terug naar overzicht referenties