Groenvoorziening

Groenvoorziening

De Kuiper Groep is gespecialiseerd in de aanleg, verbetering en onderhoud van groenvoorzieningen. Of het nu gaat om wegbermen, dijktaluds, gazons, watergangen of plantsoenen; u kunt ons overal voor inschakelen. Van onderhoud en vernieuwing tot planten en snoeien; wij zijn er in thuis.

De Kuiper Groep blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, en past zijn werkwijze daar voortdurend op aan. Door te zoeken naar moderne apparatuur. Door onze deskundigheid continu te vergroten en door onze organisatie flexibel te maken en te houden. Voorwaarden voor u om ons in te schakelen voor een goed en groen eindresultaat. Er zijn opdrachten waarbij veel komt kijken. Projecten die wij u graag in zijn geheel uit handen nemen. Met als resultaat een volgroeide groenvoorziening. Goed groen verdient een stevige basis en die leggen wij graag voor u.

De Kuiper Groep heeft de kennis en ervaring om vanaf het eerste planinitiatief bij uw groenproject betrokken te worden. Ontwerp, beplantingsplan, bestek, onderhouds- en beheersplan kunt u aan ons uitbesteden. De planvorming vindt plaats in nauwe samenwerking met het uitvoeringsbedrijf. Dit leidt tot realistische plannen die praktijkgericht zijn en innovatieve oplossingen niet uit de weg gaan. Onze doelstelling is het vinden van de juiste balans tussen natuur en milieu binnen de financieel- economische randvoorwaarden. Van grondwerk tot beplanting. Van drainage tot verharding. Van beschoeiing tot sierbestrating. De Kuiper Groep is synoniem voor een efficiënte uitvoering van welke opdracht dan ook. Onze medewerkers zijn vakmensen die uw opdracht vakkundig en slagvaardig ten uitvoer brengen.

Middenweg 7
4225 SK Noordeloos
info@dekuipergroep.nl

0183 820 920

BEL MIJ TERUG
overzicht activiteiten
download het referentieblad
kuin_PROJECT-BG3

Overzicht van onze activiteiten

De Kuiper Groep met de divisies Civiel en Waterbouw, Heiwerken en Cultuur en Groen, staat garant voor uitvoering van zowel grote als kleinere projecten met alle aandacht voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid. Door de voortdurende ontwikkeling is De Kuiper Groep uitgegroeid tot een speler van formaat en een specialist in onderstaande deelmarkten.