Baggerwerken

Baggerwerken

De Kuiper Groep is al vijftig jaar actief in de natte waterbouw. Met goed opgeleid personeel en aangepast materiaal is De Kuiper Groep in staat om vakkundig baggerwerk te leveren. Naast het reguliere baggerwerk houdt De Kuiper Groep zich ook bezig met natuurontwikkelingsprojecten en oeververdediging.

Baggeren in stedelijk en landelijk gebied
Het uitvoeren van baggerwerk in stedelijk gebied is een specialisme. Voor het baggeren van lastig bereikbare watergangen en verborgen flora en fauna, beschikt De Kuiper Groep over geavanceerd baggermateriaal zoals schuifboten, baggerpompen en baggerbakken. Baggeren in buitengebied vergt een andere aanpak. In het buitengebied spelen flora en fauna en de regels die daarbij horen een grote rol. De Kuiper Groep is goed op de hoogte van de flora- en fauna wet en werkt volgens de wet Besluit Bodemkwaliteit.

Waterbodemsaneringen
Een reden om voor baggerwerk te kiezen kan zijn dat de waterbodem sterk is verontreinigd. Het weghalen van een dergelijke verontreiniging noemen we een waterbodemsanering. Het doel is het compleet verwijderen van de verontreinigde sliblaag en eventueel ook de oorspronkelijke bodem, zodat de schone waterbodem achterblijft. Uiteraard is er bij dit type werk veel aandacht voor de veiligheid van mens en omgeving. Voorbeelden van veiligheidsmaatregelen zijn het gebruik van saneringsunits, speciale overalls en overdruksystemen, samen met klimaatbeheersing. De in te zetten werknemers zijn bovendien allemaal gekeurd voor werken in waterbodemsaneringen. De Kuiper Groep is ISO 9001, VCA** en BRL 7003 gecertificeerd voor uitvoering van (water)bodemsaneringen.

Middenweg 7
4225 SK Noordeloos
info@dekuipergroep.nl

0183 820 920

BEL MIJ TERUG
overzicht activiteiten
download het referentieblad
kuin_PROJECT-BG3

Overzicht van onze activiteiten

De Kuiper Groep met de divisies Civiel en Waterbouw, Heiwerken en Cultuur en Groen, staat garant voor uitvoering van zowel grote als kleinere projecten met alle aandacht voor innovatie, kwaliteit en duurzaamheid. Door de voortdurende ontwikkeling is De Kuiper Groep uitgegroeid tot een speler van formaat en een specialist in onderstaande deelmarkten.